Rewitalizacja. Raport o stanie polskich miast

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu raport stanowiący podsumowanie V Kongresu Rewitalizacji pt.

Rewitalizacja. Raport o stanie polskich miast.

Celem niniejszego raportu jest rekomendowanie konkretnych rozwiązań i kierunków dalszych działań związanych z programowaniem i wdrażaniem rewitalizacji w oparciu o analizę zaplanowanych w ramach programów rewitalizacji projektów, jak również na podstawie pogłębionej dyskusji eksperckiej, która miała miejsce w ramach V Kongresu Rewitalizacji i dotyczyła głównych problemów i wyzwań, z jakimi borykają się polskie miasta.

Serdecznie zachęcamy do lektury !