Ważne terminy

  • V KONGRES REWITALIZACJI – 3-4 grudnia 2018 r.
  • REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ – do 30 września 2018 r.
  • ZGŁOSZENIE AKTYWNEGO UDZIAŁU W KONGRESIE (KALEJDOSKOP, SESJA POSTEROWA) – do 30 września 2018 r.
  • POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA KONGRES – do 15 października 2018 r.
  • POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA AKTYWNEGO UDZIAŁU W SESJI KALEJDOSKOP, POSTEROWEJ – do 15 października 2018 r.
  • ZGŁOSZENIE PRAC MAGISTERSKICH NA KONKURS – do 31 października 2018 r.
  • OGŁOSZENIE KONKURSU PRAC MAGISTERSKICH – 16 listopada 2018 r.
  • WRĘCZENIE NAGRÓD – 3 grudnia 2018 r.