Program ramowy

Ramowy program V Kongresu Rewitalizacji, Lublin 3-4 grudnia 2018 r.

DZIEŃ I – 3 grudnia 2018 r.
09:00-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-12:00 Sesja plenarna otwierająca V Kongres Rewitalizacji
12:00-12:15 Przerwa kawowa
12:15-13:45 SESJE
Rewitalizacja w kurczących się miastach Odnowa centrum Rewitalizacja a rozwój gospodarczy
13:45-15:00 Lunch
15:00-16:30 SESJE
Rewitalizacja w kurczących się miastach Odnowa centrum Kalejdoskop (sesja w formule 3MT)
16:45-17:30 Sesja posterowa
20:00 Uroczysta kolacja
DZIEŃ II – 4 grudnia 2018 r.
10:00-11:30 SESJE
Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji Rewitalizacja a odnowa wsi Kalejdoskop (sesja w formule 3MT)
11:30-12:45 Lunch
12:45-14:15 SESJE
Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji Rewitalizacja a odnowa wsi Kalejdoskop (sesja w formule 3MT)
14:15-14:30 Przerwa kawowa
14:30-15:30 Sesja podsumowująca V Kongres Rewitalizacji