Program ramowy

Ramowy program V Kongresu Rewitalizacji, Lublin 3-4 grudnia 2018 r.

DZIEŃ I – 3 grudnia 2018 r.
09:00-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-12:00 Uroczyste otwarcie V Kongresu Rewitalizacji, sesja plenarna
12:00-12:15 Przerwa kawowa
12:15-13:45 SESJE
Rewitalizacja w kurczących się miastach Odnowa centrum Rewitalizacja a rozwój gospodarczy
13:45-15:00 Lunch
15:00-16:30 SESJE
Rewitalizacja w kurczących się miastach Odnowa centrum Kalejdoskop (sesja w formule 3MT)
16:30-16:45 Przerwa kawowa
16:45-17:30 Sesja posterowa
20:00 Uroczysta kolacja
DZIEŃ II – 4 grudnia 2018 r.
09:00-10:30 SESJE
Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji Rewitalizacja a odnowa wsi Kalejdoskop (sesja w formule 3MT)
10:30-10:50 Przerwa kawowa
10:50-12:20 SESJE
Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji Rewitalizacja a odnowa wsi Kalejdoskop (sesja w formule 3MT)
12:20-12:40 Przerwa kawowa
12:40-13:40 Sesja podsumowująca V Kongres Rewitalizacji
13:40-14:30 Lunch