Kalejdoskop

Nowością tegorocznej edycji kongresu będzie możliwość wzięcia aktywnego udziału w kalejdoskopie (sesje w formule 3MT). Prezentowane zagadnienia powinny nawiązywać do głównych paneli tematycznych V Kongresu Rewitalizacji: rewitalizacja w kurczących się miastach, odnowa centrum, mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji, rewitalizacja a odnowa wsi, rewitalizacja a rozwój gospodarczy. Na jednej sesji przewiduje się około 10-12 wystąpień. Tematy poszczególnych wystąpień w ramach jednej sesji kalejdoskop zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Kalejdoskop (sesje w formule 3MT) polega na przedstawieniu „na żywo”, przed publicznością, prezentacji w czasie 3 minut. Wystąpienie należy przedstawić w języku polskim. Podczas wystąpienia należy pamiętać o: głównym celu; najistotniejszych kwestiach dla tematu; logicznej i spójnej wypowiedzi; zwięzłość, czytelność i jasność jednego slajdu wyświetlanego podczas prezentacji; umiejętności zarządzania czasem. Uczestnik sesji w trakcie wystąpienia może wyświetlić pojedynczy statyczny slajd. Slajd musi być wyświetlony od momentu rozpoczęcia przemówienia do jego zakończenia. Uczestnik nie może wykorzystywać dodatkowych mediów elektronicznych. Prezentacja wygłoszona przez uczestnika nie może trwać dłużej niż 3 minut.

Zachęcamy do zapoznania się z przykładem 3 minutowego wystąpienia p. Tessy Nasca prezentującej zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju miasta na przykładzie Kanady.

Szczegółowy regulamin aktywnego uczestnictwa w ramach prowadzonych sesji znajduje się w zakładce REGULAMIN – Regulamin V Kongresu Rewitalizacji.