Wstęp

V Kongres Rewitalizacji kontynuuje rozpoczętą w 2010 roku tradycję spotkań środowiska zainteresowanego procesami rewitalizacji – naukowców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów oraz polityków. W tej edycji, w dniach 3-4 grudnia 2018 r., mamy zaszczyt zaprosić Państwa do Lublina, miasta, w którym zrealizowane działania rewitalizacyjne zostały docenione w konkursie na opracowanie modelowych rozwiązań z zakresu rewitalizacji.

Tegoroczny V Kongres Rewitalizacji organizowany jest przez Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jego celem jest wypracowanie rekomendacji do optymalizacji polskiego modelu rewitalizacji, na szczeblu krajowym oraz lokalnym, z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń oraz celów polityki miejskiej.

Doskonałą podstawą do podejmowania dyskusji kongresowych będzie publikacja przedkongresowa przedstawiająca doświadczenia zgromadzone przez miasta pilotażowe i modelowe w ramach prowadzonych projektów. Będzie ona stanowić wstęp do debaty o ewolucji systemu rewitalizacji, w kontekście aktualnych wyzwań polityki miejskiej tj.: kurczenie się miast, kryzys centrummieszkalnictwo czy rozwój gospodarczy. Dodatkowo, problematyka V Kongresu Rewitalizacji poruszać będzie zagadnienia związane odnową terenów wiejskich, co w obecnej perspektywie finansowania stanowi zarówno szansę jak i wyzwanie dla samorządów gmin wiejskich. Te zagadnienia będą przedmiotem wystąpień i dyskusji w ramach organizowanego V Kongresu Rewitalizacji. Wspólnie wypracowane wnioski oraz rekomendacje zostaną ujęte w przygotowanej publikacji po Kongresie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z rewitalizacją do udziału w V Kongresie Rewitalizacji, w dniach 3-4 grudnia 2018 r. w Lublinie. Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie.