Rada programowa

W skład Rady Programowej V Kongresu Rewitalizacji wchodzą:

prof. zw. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska – Prorektor ds. współpracy z otoczeniem, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. zw. dr hab. Marek Bryx – Kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Katarzyna Kajdanek – Profesor Nadzwyczajny w Zakładzie Socjologii Miasta i Wsi Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Marcin Wójcik – Kierownik Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego

dr Wojciech Jarczewski – Dyrektor Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

dr Magdalena Dej – p.o. Zastępca Dyrektora Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa ds. naukowych

dr Aleksandra Jadach-Sepioło – Pełnomocnik Dyrektora Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

dr Karol Janas – Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej w Krajowym Instytucie Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

dr Alina Muzioł-Węcławowicz – Ekspert w dziedzinie Polityki Mieszkaniowej i Rewitalizacji

dr Agnieszka Ogrodowczyk – Adiunkt w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego

Pan Daniel Baliński – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Pani Anna Mróz – Naczelnik Wydziału Wsparcia JST, Departament Programów Pomocowych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Pani Aleksandra Guzowska – Naczelnik Wydziału Wdrażania Programów Pomocy Zagranicznej 1, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Pan Michał Leszczyński – Ekspert Prawa Procesu Inwestycyjnego

Pan Piotr Mync – Zastępca Prezydenta Miasta Stargard