FAQ

Czy wydarzenie jest płatne?

V Kongres Rewitalizacji jest wydarzeniem bezpłatnym. Rejestracja na Kongres trwa do 30 września 2018 r., wyłącznie za pośrednictwem formularza online znajdującego się na stronie internetowej Kongresu. Z uwagi na bezpłatny charakter wydarzenia liczba zgłoszeń udziału w Kongresie jest ograniczona. Ostateczne potwierdzenie przyjęcia na Kongres zostanie przesłane na wskazany w formularzu adres e-mail do dnia 15 października 2018 r. Udział w V Kongresie Rewitalizacji nie obejmuje kosztów podróży oraz noclegów.

Czy rejestrując się na Kongres mam gwarancję uczestnictwa w wydarzeniu?

Z uwagi na bezpłatny charakter wydarzenia liczba uczestników jest ograniczona. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w sesji kalejdoskop oraz sesji posterowej (takie zgłoszenia będą priorytetowe podczas selekcji zgłoszeń). Termin rejestracji na V Kongres Rewitalizacji upływa z dniem 30 września 2018 r. Do 15 października 2018 r. zostanie przesłana na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomość potwierdzająca możliwość wzięcia udziału w Kongresie. Zgodnie z regulaminem Kongresu jedną instytucję mogą reprezentować dwie osoby.

Czy można zgłosić wystąpienie w głównych panelach tematycznych?

Główne sesje tematyczne tj.: rewitalizacja w kurczących się miastach, odnowa centrum, mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji, rewitalizacja a odnowa wsi; podzielone są na dwie części: prelekcję ekspercką oraz dyskusję panelową (każda trwająca po 1:30 h). Jedynie panel rewitalizacja a rozwój gospodarczy składa się z wyłącznie z części eksperckiej.

Pierwsza część stanowi wypowiedź ekspercką koordynowaną przez moderatora (bierny udział słuchacza – eksperci wybierani przez moderatorów). Druga część stanowi panel dyskusyjny podsumowujący część ekspercką (możliwość aktywnego udziału uczestników sesji). Liczba zgłoszeń udziału w panelu dyskusyjnym jest ograniczona: 6 wystąpień, każde po 5 minut. O aktywnym udziale w panelu dyskusyjnym decyduje kolejność zgłoszeń (możliwość zgłoszeń w trakcie przerwy między panelem merytorycznym a dyskusyjnym – zgłoszenia przyjmować będzie asystent moderatora sesji). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji zgłoszonych propozycji wystąpień w panelu dyskusyjnym.

Osoby nie mające możliwości zaprezentowania swojego stanowiska w ramach 6 zgłoszonych wystąpień w panelu dyskusyjnym (np. zbyt późne zgłoszenie chęci wypowiedzi), mogą uczestniczyć w otwartej dyskusji po zakończonych wypowiedziach.

Na czym polega wystąpienie w sesji kalejdoskop? Jak się do niego przygotować?

Celem sesji kalejdoskop jest stworzenie uczestnikom możliwości zaprezentowania wyników swoich badań z zakresu rewitalizacji szerokiemu i zróżnicowanemu gronu odbiorców. Prezentowane treści na sesji powinny nawiązywać do głównych paneli tematycznych Kongresu.

Sesja kalejdoskop polega na przedstawieniu „na żywo”, przed publicznością, prezentacji w czasie 3 minut. Wystąpienie należy przedstawić w języku polskim. Podczas wystąpienia należy pamiętać o: głównym celu; najistotniejszych kwestiach dla tematu; logicznej i spójnej wypowiedzi; zwięzłość, czytelność i jasność jednego slajdu wyświetlanego podczas prezentacji; umiejętności zarządzania czasem. Uczestnik sesji w trakcie wystąpienia może wyświetlić pojedynczy statyczny slajd. Uczestnik nie może wykorzystywać dodatkowych mediów elektronicznych. Prezentacja wygłoszona przez uczestnika nie może trwać dłużej niż 3 minut.

Zachęcamy wszystkich do udziału w sesji kalejdoskop!

Czy zgłaszając wystąpienie w sesji kalejdoskop mam gwarancję publikacji artykułu w wydawnictwie pokongresowym lub Urban Development Issues?

W tej edycji Kongresu nie przewiduje się wydawnictwa pokongresowego zawierającej artykuły uczestników sesji.

Jedyną możliwością publikacji artykułu jest zgłoszenie go do wydawnictwa Urban Development Issues. Jednakże, warunkiem zakwalifikowania artykułu do publikacji jest zbieżność jego tematyki z zakresem tematycznym czasopisma, nadesłanie artykułu w języku angielskim, a także otrzymanie pozytywnej recenzji. Informujemy, że uczestnicy zgłaszają artykuł do wydawnictwa osobiście.

Czy zgłoszenie posteru autorstwa dwóch osób zatrudnionych w jednej instytucji powoduje uszczuplenie limitu dwóch uczestników reprezentujących jedną instytucję? Czy dotyczy to tylko osób, które faktycznie wezmą udział w Kongresie zakładając, że spośród dwóch autorów posteru na Kongresie pojawi się tylko jedna osoba?

Liczba miejsc na Kongresie jest ograniczona. Jedną instytucję mogą reprezentować maksymalnie 2 osoby. Limit (określony w Regulaminie V Kongresu Rewitalizacji) dotyczy tylko osób, które faktyczne wezmą udział w Kongresie.

Czy organizatorzy wydarzenia rekomendują obiekty noclegowe na terenie Lublina?

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Hotelu Mercure znajdującym się w pobliżu Lubelskiego Centrum Konferencyjnego (nie więcej niż 0,5 km):

Hotel Mercure
Al. Racławickie 12
20-037 Lublin
tel. (+48) 81 533 20 61
www.mercure-lublin-centrum.com

Stawki preferencyjne na hasło „KIPPiM”:
– pokój 1 os. – 176,00 zł za nocleg ze śniadaniem
– pokój 2 os. – 198,00 zł za nocleg ze śniadaniem

W razie zainteresowania prosimy o bezpośredni kontakt z recepcją hotelu, telefonicznie lub drogą e-mailową na adres: H3404-RE@accor.com. Rezerwacje będą potwierdzane w miarę dostępności miejsc.