KALEJDOSKOP – Zaprezentuj swoje badania !

Jak w jednym slocie czasowym zaprezentować szerokie spectrum różnorodnych wyników badań z zakresu rewitalizacji? Czy możliwe jest przeplatanie licznych wypowiedzi merytorycznych z panelem dyskusyjnym? Jak w około 2  godziny wspólnie wypracować wnioski i rekomendacje w celu optymalizacji polskiego modelu rewitalizacji?

W odpowiedzi na te pytania z pomocą przychodzi KALEJDOSKOP.

Nowością tegorocznej edycji kongresu będzie jego formuła, w tym m. in. możliwość wzięcia aktywnego udziału w kalejdoskopie (sesja w nawiązaniu do formuły 3MT). Aktywny udział w sesji kalejdoskop to świetna okazja do syntetycznego zaprezentowania swoich badań, idei i odkryć w sposób zwięzły i zrozumiały zróżnicowanemu gronu odbiorców. Każdy z Państwa ma możliwość przedstawienia publiczności szerokiej gamy zagadnień dotyczących rewitalizacji w czasie nie dłuższym niż 3 minuty. Sesja kalejdoskopowa to świetna szansa do rozwinięcia swoich zdolności komunikacyjnych oraz popularyzacyjnych, a także okazja do wypracowania licznych wniosków i rekomendacji w celu optymalizacji polskiego modelu rewitalizacji.

Czekamy na Państwa zgłoszenia do 15 września 2018 r.

ZAINTRYGUJ SŁUCHACZY  OPOWIEDZ HISTORIĘ  POROZMAWIAJ