O kongresie

Krajowy Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z procesami rewitalizacji do udziału w organizowanym już V Kongresie Rewitalizacji – Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie.

W tej edycji, w dniach 3-4 grudnia 2018 r., mamy zaszczyt zaprosić Państwa do Lublina.

V Kongres Rewitalizacji kontynuuje rozpoczętą w 2010 roku tradycję spotkań środowiska zainteresowanego procesami rewitalizacji. Od kilku lat kongresy stanowią największe i podstawowe forum wymiany wiedzy na temat procesów rewitalizacji i odnowy miast w przestrzeni Polski. W tym roku tematyka rozszerzona zostaje także o zagadnienia przebiegu tych procesów na obszarach wiejskich. Głównym celem tegorocznego Kongresu jest wypracowanie rekomendacji do optymalizacji polskiego modelu rewitalizacji, przyjmując za podstawę ocenę dotychczasowych doświadczeń oraz celów polityki miejskiej.

Wszystkie informacje organizacyjne dotyczące V Kongresu Rewitalizacji będą na bieżąco zamieszczane i aktualizowane na stronie internetowej Kongresu.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa !

Organizatorzy


Patronat Medialny